Puitmaterjalide töötluse õppekavarühma kutseõpetajate võrgustikuseminar

21. Oktoober toimus  Tallinnas Hotell Euroopa (Paadi 5) puitmaterjalide töötluse õppekavarühma kutseõpetajate võrgustikuseminar.

Anu Moosel, SA Innovest rääkis teemal “Võtmepädevused õppekavades”

Anne Krull, Tartu Kutsehariduskeskusest rääkis  teemal “Digipädevuse arendamise võimalused”

Eve Kitt, Kutsekojast tutvustas “Metsanduse valdkonna tööjõuvajaduste uuringu tulemusi”. Ülevaade uuringust

Jüri Minjajev, Eesti Mööblitootjate Liidust tegi kokkuvõte 2016 aasta kutseeksamitest.

Riho Mäe ja Tõnu Suurkaev, Rakvere Ametikoolist rääkisid oma kogemustest “Kuidas saavutada häid tulemusi kutseeksamitel?”

Aulika Riisenbergi eestvedamisel arutati õppekavade üle.