HITSA Moodle

Õppematerjalid asuvad https://moodle.hitsa.ee/Kui teil tekib huvi antud kursuse vastu, siis võtke ühendust autoriga.

Valikaine “Praktiline keemia“. Kasutatakse ümberpööratud klassiruumi metoodikat, see tähendab, et õpilased valmistad kodus laboratoorsed tööd ette ning praktikumid teostavad klassis.

Valikaine “Tehnoloogia ülesanded“.  Käsitletavad teemad:  mõõtühikud, protsentarvutus, geomeetria, trigonomeetria, materjalikulu arvutamine viimistlemisel, materjalikulu ja mahu arvutamine etteantud jooniste järgi, materjali vajaduse arvutamine, detailide väljatulek, tehnoloogia ülesanded ehitajale, tehnoloogia ülesanded keskkonnatehnikalukseppadele.