Hoonete soojafüüsika

Hoonete soojafüüsika tund on loodud Zeetings keskkonnas. Antud tundi võib läbi viia nii aine- kui ka asendusõpetaja, võib anda ka kodutööks (ümberpööratud klassiruum). Juurde tuleb lisada juhend.

Zeetings keskkonnas on võimalik luua interaktiivseid esitlusi, kuhu saab lisada erinevaid küsimusi. Võimalik on valida 4 erineva küsimuste tüübi vahel:

  • Jah / Ei
  • Valikvastused
  • Skaala
  • Järjestamine

Juhend