Mõistekaart

Mindomo on keskkond, kus saab luua mõistekaarte nii üksinda kui koostöös teistega. Näiteks on mooduli “Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia” rakenduskava Tartu KHK-s.

Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia