Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine

 

“Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine”tutvustav tund on loodud Nearpod keskkonnas. Antud tundi võib läbi viia nii aine- kui ka asendusõpetaja, võib anda ka kodutööks (ümberpööratud klassiruum). Juurde tuleb lisada juhend.

Nearpod on keskkond, kus saab luua interaktiivseid tunde. Slaididele saab lisada erinevaid tegevusi – teste, küsitlusi, joonistamist, Nearpod Gold staatuses on võimalus lisada memory mäng.

Juhend