Õpimapp

Õpimapp on üks õppetöö hindamise meetod. Keskkondi, kus õpimappi luua on palju. Tartu KHK I kursuse tisleri õpilase Kevin Klaose õpimapp.

Lihtsamad veebikeskkonad on näiteks:

Juhendid leiab http://koolielu.ee/tools/index