Educaplay

Keskkond võimaldab teha erinevaid harjutusi (tasulisi ja tasuta). Võimalikud on mängud, interaktiivsed videod, ristsõnad, küsimustikud … Tasuta harjutused on avalikud ning kõik saavad neid kasutada.
https://en.educaplay.com/

Näidiskollektsioon
https://en.educaplay.com/en/learningresources/2857060/html5/nelikanth__vel.htm?idColeccion=74649